ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

logo_belchatowGmina Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
(82,95 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 70.091 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł)

pge_logo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
(17,05 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 14.411 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).

RADA NADZORCZA

Piotr Skupiński – Przewodniczący

Przemysław Pąśko – Wiceprzewodniczący

Darosław Łakomski – Sekretarz Rady

ZARZĄD

Grzegorz Zegarek – Prezes Zarządu  Dyrektor Naczelny

Paweł Uznański – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny

Prokurenci:
Paweł Błaźniak
Agnieszka Piotrowska