W trosce o środowisko naturalne spółka PEC w Bełchatowie wykorzystuje dostępne rozwiązania wpływające na poprawę wydajności i zużycia energii w ramach prowadzonej działalności.

Instalacja fotowoltaiczna zasili biurowiec spółki PEC wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kilka węzłów cieplnych pracujących w ramach bełchatowskiego systemu ciepłowniczego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2.

Obecnie trwają prace nad budową systemu fotowoltaicznego na jednym z budynków PEC oraz kilku budynkach węzłów cieplnych:

budynek PEC ul. Ciepłownicza 5 – instalacja 49,9 kWp (skrót kWp, czyli kilo watt peak (kilowatopik) oznacza ilość energii elektrycznej w piku, czyli w szczycie produkcji)

budynek węzła cieplnego przy bl. os. Dolnośląskie 315 – instalacja 8,88 kWp 

budynek węzła cieplnego przy bl. os. Dolnośląskie 316 – instalacja 8,88 kWp

budynek węzła cieplnego przy bl. os. Dolnośląskie 333 – instalacja 9,99 kWp

budynek węzła cieplnego przy bl. os. Dolnośląskie 341 – instalacja 9,99 kWp

Budowa instalacji na budynkach PEC pozwoli na wyprodukowanie 82,95 MWh/rok energii elektrycznej na potrzeby własne spółki, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, SO2, NOx, CO i pyłu przy produkcji energii elektrycznej dla ww. lokalizacji o ok. 41%.

Zaprojektowana instalacja będzie pracowała w trybie on-grid, czyli w bezpośredniej współpracy z lokalną siecią elektroenergetyczną. Moduły fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną – przy czym ich moc zależy od wielu czynników atmosferycznych (natężenie padającego światła słonecznego, kąt padania zależny od pory dnia i roku, zachmurzenie, temperatura otoczenia). Połączone szeregowo moduły będą wpięte pod inwerter, który zmieni prąd stały na prąd przemienny zgodny ze standardem sieci elektrycznej.

– Wytworzony prąd zostanie wykorzystany na potrzeby własne spółki i pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej.  Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynków przemysłowo-biurowych PEC wynosi ok. 150 MWh. Instalacja fotowoltaiczna zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię o ok. 35%. Nadwyżka energii, która powstanie w okresie letnim, będzie wykorzystana do pracy systemu w okresie zimowym. W planach mamy również kolejne instalacje PV. Docelowo chcemy produkować ok. 150 MWh, co pozwoli na całkowite pokrycie naszego zapotrzebowania na energię elektryczną – informuje prezes PEC Bełchatów, Grzegorz Zegarek.

System fotowoltaiczny jest wyposażony w system monitoringu i wizualizacji pracy instalacji. Dzięki temu pracownicy PEC będą mieli możliwość zweryfikowania podstawowych informacji dotyczących wytworzonej energii, np. produkcji dziennej lub ograniczenia emisji CO2.

To kolejny projekt realizowany przez PEC Bełchatów w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia wyższej jakości dostaw ciepła do odbiorców w Bełchatowie.