Pogotowie ciepłownicze 993

Kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jest jednym z wiodących dystrybutorów ciepła systemowego w Polsce. Głównym celem działalności spółki jest dostawa ciepła do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Bełchatowa.

Ciepło systemowe to wygodny, bezobsługowy i bezpieczny w użytkowaniu sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok. To naturalne roz­wią­za­nie na cie­pło w mie­ście. Ty i Twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. Nowoczesne urządzenia zapewniają pełny zakres regulacji i pozwalają na dowolne sterowanie poborem ciepła, co zwiększa komfort użytkowania oraz zmniejsza zużycie energii. A dzięki wyso­kim nor­mom zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą cie­pła, ogrze­wa­nie to jest także przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Aktualności

Wyniki przetargu ZR/245/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/245/2021. Pełna treść zawiadomienia.

Przywrócono dostawy ciepła w rejonie ulicy Staszica

Informujemy, że o godz. 23.00 przywrócono dostawy ciepła do obiektów zlokalizowanych w rejonie ulicy Staszica, które wskutek awarii sieci ciepłowniczej były pozbawione ogrzewania. Nasze ekipy techniczne pracowały nieprzerwanie w celu jak najszybszego usunięcia nieszczelności, co w obecnych warunkach atmosferycznych było znacznie utrudnione. Przepraszamy za niedogodności wynikające z przerwy w dostawie ciepła. Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców […]

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Staszica

Informujemy, że wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Staszica. Jutro (10 lutego) od godz. 7.00 służby techniczne PEC przystąpią do prac nad usunięciem awarii, by możliwie szybko przywrócić prawidłową pracę sieci. Zakończenie prac planowane jest w godzinach popołudniowych.   W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W […]

Ogłoszenie o przetargu (ZR/245/2021)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/245/2021). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. […]

Przywrócono dostawy ciepła w rejonie ul. Lipowej

Informujemy, że o godz. 14.30 przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców ulicy Lipowej, którzy wskutek awarii sieci ciepłowniczej chwilowo byli pozbawieni ogrzewania. Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/82/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/082/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/81/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/081/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/83/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/083/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Seniorzy mający trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogli skorzystać z pomocy […]

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/082/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/082/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Nefrytowa 4 - Budynek
OGŁOSZENIE

o zamiarze sprzedaży nieruchomości przy ul. Nefrytowej 4
w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., 97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 132, informuje, iż posiada do sprzedaży: nieruchomość gruntową z budynkiem, działka gruntu nr 394, obręb 14, przy bloku ul. Nefrytowa 4 o powierzchni 0,0292 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie powadzi Księgę Wieczystą nr PT1B/00047403/8. Cena sprzedaży 165 000 zł netto.Na działce […]

Umowa na remont izolacji magistrali podpisana

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd PEC Sp z o.o. podpisał umowę na wymianę izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym kolejnych odcinków magistrali sieci napowietrznej DN700. Prace budowlane w okresie od kwietnia do września 2021 r. będzie realizować konsorcjum firm Magwent Sp. z o.o. z Warszawy oraz M.A.T. Sp. z o.o. z Łodzi. Kontrakt o […]

Przywrócono dostawy ciepła w rejonie ul. Łęczyckiej

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Łęczyckiej została usunięta i o godz. 16.30 przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców ulic: Łęczyckiej 1-13, Warmińskiej oraz Pomorskiej 29. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/083/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/083/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert (ZP/082/2020)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/081/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/081/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Nie marnujmy ciepła

Niemarnowanie ciepła powinno być tak samo naturalne jak niemarnowanie wody czy prądu. Wydaje się to rozsądne, jednak – jak pokazują badania – większość z nas przegrzewa mieszkania Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju i zakręcasz kurek, gdy nie korzystasz z wody? To dość oczywiste działania, dzięki którym oszczędzasz na rachunkach i nie marnujesz zasobów planety. […]

Bezpieczny kontakt z PEC

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i naszych pracowników przypominamy, że jedynym punktem kontaktu osobistego z pracownikami PEC na terenie spółki jest nadal tymczasowy punkt kontaktowy przy wejściu głównym do budynku przy ul. Wojska Polskiego 132 (Strefa A). Zachęcamy jednak do kontaktu telefonicznego lub przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-PEC, gdzie w […]

Wybierz e-Fakturę

Czy korzystasz już z usługi e-Faktura? Jeśli nie, chcielibyśmy Ci zaproponować zmianę formy otrzymywania rozliczeń na wygodniejszą, szybszą i ekologiczną. Faktura w formie elektronicznej (e-Faktura) stanowi dowód równoważny fakturze papierowej.Wystarczy zapoznać się z Regulaminem usługi, wypełnić Formularz Zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dostępny na naszej stronie, dostarczyć go do nas, a już następną fakturę za […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

Posiadamy certyfikat redukcji niskiej emisji

Co to jest przyłącze ciepłownicze?

Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Więcej informacji na temat systemu ciepłowniczego w Bełchatowie znajdziesz na naszej stronie System ciepłowniczy Bełchatowa.

Jaki jest koszt przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Opłata przyłączeniowa określona w taryfie dla ciepła wynosi:
– dla średnicy przyłącza 20-50 mm – 218,32 zł netto za metr bieżący przyłącza ciepłowniczego*
Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi PEC Sp z o.o.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, że jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci ciepłowniczych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Czy PEC jest dofinansowywany przez inne instytucje?

Środki finansowe na realizowane inwestycje pozyskujemy samodzielnie na ogólnie obowiązujących zasadach wynikających z programów pomocowych krajowych i europejskich oraz przepisów prawa.

Dowiedz się więcej na temat realizowanych przez nas projektów unijnych w sekcji Projekty unijne.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów poprzez przepompownię PEC do przyłączonych budynków.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Węzły cieplne.

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
r_11n
MCS_38_mockup