Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Projekty unijne

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako beneficjent projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

– adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

– strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Lista projektów unijnych

Filtruj listę projektów unijnych

Pokaż projekty:

Zakończony

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D Projekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę oraz modernizację węzłów ciepłowniczych . Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 13 sierpnia 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki […]

Zakończony

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów Realizacja projektu obejmuje przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie, w tym likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację […]

Zakończony

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w BełchatowieProjekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej oraz budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.  Umowa na realizację projektu została podpisana 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest w ramach […]

Zakończony

Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

Dodano: 09/12/2020

Projekt Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie Projekt został zrealizowany w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii. Beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie Koszty Koszt całkowity: 39 762 463 PLNWartość dofinansowania: 23 883 299 PLN Zadania Pierwotnie Projekt zakładał […]