Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ZP/086/2022 znajduje się na stronie internetowej postępowania.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c