Przedmiotem zamówienia jest:
Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – ul. Gombrowicza 10,
ul. Norwida 2 w Bełchatowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181134-2023:TEXT:PL:HTML