Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi sieci ciepłowniczej w rejonie al. Wyszyńskiego oraz na os. Dolnośląskim, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach. Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac. Ponadto mogą nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła dla Odbiorców objętych przebudową sieci, spowodowane pracami przełączeniowymi.

1. od 7.08.2023 do 1.09.2023

  • os. Dolnośląskie 204B (Gwarek)

2. od 21.08.2023 do 1.09.2023

  • os. Dolnośląskie bloki 202-204, 219-224, os. Dolnośląskie 204A (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), os. Dolnośląskie 222a (Przedszkole Samorządowe nr 5), ul. Edwardów 5 (sala gimnastyczna Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), ul. Wojska Polskiego 83 (Społem)

3. od 5.09.2023 do 7.09.2023

  • os. Dolnośląskie bloki 138-149, 201, 205-218, 306, 315-341, os. Dolnośląskie 340A, os. Dolnośląskie 341A, os. Przytorze (wszystkie bloki i ulice), os. Ludwików (wszystkie ulice), ul. Juranda, ul. Skrzetuskiego, ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego, ul. Ketlinga, ul. Kmicica, ul. Chrobrego, ul. Łokietka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jagiełły, ul. Weigla, ul. Michałowskiego, ul. Kotarbińskiego, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Męczenników Katyńskich, ul. Armii Krajowej 2, ul. Wojska Polskiego 107, 115, 119, al. Wyszyńskiego 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 100

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności.

Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła (awaryjne, nieplanowane) publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod numerem telefonu 993.