Przypominamy, że trwają prace modernizacyjne bełchatowskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym od 22 do 26 czerwca br. wszyscy mieszkańcy Bełchatowa korzystający z ciepła systemowego będą pozbawieni ciepłej wody.

Wynika to z prac prowadzonych na kolejnych odcinkach sieci napowietrznej wzdłuż drogi na Rogowiec do zjazdu na Kurnos. Magistrala ciepłownicza zyska nową izolację, dzięki czemu ograniczone zostaną straty ciepła na przesyle.

Modernizacja sieci ciepłowniczej obejmuje także wymianę ok. 3 kilometrów niemal 40-letnich rurociągów na nowoczesną sieć preizolowaną o dużo lepszych właściwościach izolacyjnych. Powstanie również 25 nowych węzłów cieplnych. Prace remontowe prowadzone są aktualnie na osiedlu Dolnośląskim i wiążą się chwilowymi przerwami w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców okolicznych bloków.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z realizacją zaplanowanych prac budowlanych i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Staramy się prowadzić prace w sposób sprawny i zorganizowany, aby utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji projektu trwały możliwie najkrócej.