Informujemy, że 31 sierpnia br. Zarząd PEC Bełchatów podpisał umowy o dofinansowanie w formie częściowego umorzenia pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowy obejmują następujące zadania:

  1. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Bełchatowie” na kwotę 286.442,00 zł.
  2. „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną w rejonie ulic K. Leśniewskiego i Kwiatowej w Bełchatowie” na kwotę 193.404,40 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Pozwoli na zmniejszenie produkcji energii elektrycznej ze spalania paliw i ograniczenie emisji.

Inwestycja „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną w rejonie ulic K. Leśniewskiego i Kwiatowej w Bełchatowie” polegająca na wymianie starej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej na nowoczesną sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła.