Informujemy, że 27 września br. Zarząd PEC Bełchatów podpisał umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

„Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap C”

Inwestycja polegająca na wymianie wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej na nowoczesną sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych, likwidacji węzłów grupowych i zastąpienia ich węzłami indywidualnymi przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszy się ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach.

www.wfosigw.lodz.pl