Informujemy, że 31 grudnia 2021 r. Zarząd PEC Bełchatów podpisał umowę o dofinansowanie w kwocie 870.000,00 zł w formie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

„Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilanej z węzłów grupowych W-1 ul. Sarnia i w-2 ul. Dzika – rejon ul. Zajęczej i Sarniej w Bełchatowie”

Inwestycja polegająca na likwidacji sieci niskoparametrowej, czterorurowej zasilającej węzeł grupowy, w miejsce której powstanie wysokoparametrowa, preizolowana sieć ciepłownicza zasilająca indywidualne węzły cieplne w każdym budynku, przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła.

www.wfosigw.lodz.pl