Spółka PEC przygotowuje się do przewidzianych na 2022 r. zadań związanych z projektem przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie.

Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją grupowych węzłów cieplnych. Inwestycje te mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Ich realizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty energii powstające w procesie przesyłania oraz zmniejszy ryzyko występowania awarii w kolejnych latach. Budowa węzłów indywidualnych umożliwi zaś precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

W ramach otrzymanego dofinansowania w 2022 roku spółka PEC planuje następujące zadania:

  • budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza – etap II
  • przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/II w ul. Mielczarskiego do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6–9
  • przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego w bl. 223 do budynków os. Dolnośląskie 222–224
  • likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych w blokach os. Dolnośląskie 222, 223, 224.

Łącznie zmodernizowane zostaną prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz powstaną 3 nowe indywidualne węzły cieplne do każdego z bloków. Łączną wartość zrealizowanych zadań szacuje się na kwotę prawie 4,5 mln złotych. Dokładne kwoty i terminy realizacji poszczególnych zadań będą znane po wyłonieniu wykonawców robót w drodze przetargów publicznych.

To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Finalnie, w ramach realizowanych w latach 2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem, spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. Łączna wartość inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to ponad 77 milionów złotych, z czego ok. 46 milionów złotych to środki z UE.