Czy korzystasz już z usługi e-Faktura? Jeśli nie, chcielibyśmy Ci zaproponować zmianę formy otrzymywania rozliczeń na wygodniejszą, szybszą i ekologiczną.

Faktura w formie elektronicznej (e-Faktura) stanowi dowód równoważny fakturze papierowej.
Wystarczy zapoznać się z Regulaminem usługi, wypełnić Formularz Zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych dostępny na naszej stronie, dostarczyć go do nas, a już następną fakturę za ciepło otrzymasz na swój adres mailowy.

Poznaj pozostałe korzyści wynikające z aktywowania usługi e-Faktura:

  • poprawa planowania wydatków – e-Faktura dostępna jest bezpośrednio po jej wystawieniu,
  • wyeliminowanie opóźnień w płatnościach i ich przykrych konsekwencji – e-Faktura dostępna jest zawsze na czas, nawet do kilku dni szybciej niż przy tradycyjnej fakturze w formie papierowej, doręczanej przez pocztę,
  • brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów – e-Faktury można katalogować w wybranym miejscu w komputerze,
  • brak ryzyka niepożądanego ujawnienia danych – e-Faktura zostanie udostępniona wyłącznie zalogowanym użytkownikom,
  • ta sama wartość pod względem skutków prawnych, co faktura tradycyjna – dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe,
  • wyeliminowanie ryzyka zagubienia faktury – nieograniczony dostęp do e-Faktury w każdym miejscu, w którym można korzystać z Internetu.

Bezpiecznie, wygodnie i zawsze na czas.