Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych

Nr sprawy: ZP-085-2022

Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść