Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Podmiejskiej

Czytaj więcej...

W dniu 25 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego na realizację budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ograniczonym ulicami Piłsudskiego, Sienkiewicza i Podmiejską w Bełchatowie. Wykonawcą robót będzie firma: DOMTOM Sp. z o.o., ul. Chocianowicka 20a z Łodzi.

 

Przekazanie placu budowy nastąpi 31 maja, natomiast zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie lipca. W tym czasie zostanie wybudowane 538 m sieci ciepłowniczej oraz osiem przyłączy do budynków. Sieć ciepłownicza wybudowana będzie w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy umożliwiający szybkie wykrywanie usterek oraz awarii.

 

Ogłoszenie o przetargu (ZR/208/2016)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/208/2016).

 

Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/

PEC Bełchatów buduje nową sieć

Czytaj więcej...PEC Bełchatów wciąż rozbudowuje sieć ciepłowniczą na terenie miasta Bełchatowa.  W tym roku zaplanowano budowę ponad 3 km nowej sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ogrzewania był dotychczas węgiel.

 

W połowie kwietnia rozpoczynają się prace związane z przyłączaniem nowych Odbiorców na jednym z najmłodszych osiedli bełchatowskich, os. Ludwików oraz w rejonie ul. Podmiejskiej. Tereny objęte inwestycjami to głównie zabudowa jednorodzinna. Planuje się podłączenie ponad 60 obiektów, o łącznej mocy ponad 1 MW. Powstała sieć będzie wybudowana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy, umożliwiający szybkie wykrywanie  i lokalizowanie usterek oraz awarii.