Awaria ciepłownicza

W dniu 18.01.2017r. doszło do awarii sieci/urządzenia ciepłowniczej/ego w okolicy ul. Łęczyckiej na oś. Olsztyńskim.

 

Służby techniczne PEC niezwłocznie przystąpiły do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej.


W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy: ul. Łęczyckiej, Mazurskiej, Warszawskiej.

 

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła. 

 

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

 

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub
u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

 

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

 

Awaria sieci przy ul. Dąbrowskiego usunięta

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Dąbrowskiego została usunięta i o godz. 17.30 przywrócono dostawy ciepła na terenie objętym awarią. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

 

Całodobowy numer: 993

Informacja

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ cennik opłat za ciepło.

 

Zmiana cen wynika głównie z kosztów inwestycji w nowe sieci ciepłownicze, co z kolei wiąże się z wzrostem kosztów amortyzacji oraz podatków, które znacznie obciążają budżet Spółki. Zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami Spółki w zakresie remontów sieci i węzłów czy budowy nowych sieci a oczekiwaniami Klientów w zakresie taniego i niezawodnego ciepła, stanowi istotny czynnik działalności PEC. Należy jednak pamiętać, że realizacja inwestycji rozbudowy i modernizacji sieci zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo ciągłości dostaw ciepła, a tym samym poprawia standardy jakościowe obsługi Odbiorców. Dodatkowo do ww. czynników dochodzą opłaty wynikające z obciążeń przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prowadzenia polityki efektywności energetycznej.

 

Pomimo podwyżek, cena ciepła systemowego z PEC Bełchatów nadal pozostaje konkurencyjna w stosunku do cen obowiązujących w większości miast w Polsce. Średni wzrost cen wynikający z nowej taryfy PEC oraz wcześniejszej zmiany taryfy PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów wynosi 2,15%. Jest to niewielka, a jednocześnie niezbędna korekta, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Średnie rachunki roczne, które generują domki jednorodzinne to, według wyliczeń PEC, 3-4 tys. zł rocznie, zatem podwyżka wynosić będzie średnio 60-80 zł na rok. Dla przykładowego domu o powierzchni ok. 150 m2 w grupie taryfowej B1, przy zużyciu rocznym 80 GJ i mocy zamówionej 15 kW, podwyżka wyniesie (z pominięciem sezonowości) około 21 gr dziennie, 6,32 zł miesięcznie, czyli niespełna 76 zł rocznie.

 

Wniosek o zmianę stawek na ciepło został opracowany zgodnie z obowiązującą metodologią dotyczącą kalkulacji taryf, która opiera się na publikowanych każdego roku przez prezesa URE, wskaźnikach dotyczących aktualizacji cen.

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Biurze Obsługi Klienta PEC w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132 lub telefonicznie 44 633 33 36, w. 330-332 w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00.

 

Zobacz: Nowy cennik opłat za ciepło