Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Przetargi

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Awaria ciepłownicza w rejonie ul. Czyżewskiego

Dodano: 06/10/2022

W dniu 06.10.2022 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Czyżewskiego. Służby techniczne PEC przystąpią do prac mających[...]

Przerwa w dostawie ciepła – zmiana terminu

Dodano: 20/09/2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że nastąpiła zmiana terminu przerwy w dostawie ciepła. Pierwotnie prace przełączeniowe[...]

Przerwa w dostawie ciepła

Dodano: 17/08/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z[...]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-085-2022

Dodano: 06/04/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja[...]

Usunięto awarię ciepłowniczą w okolicy ronda gen. J. Hallera

Dodano: 24/02/2022

Informujemy, że 24 lutego ok. godz. 16:55 usunięto awarię sieci ciepłowniczej w okolicy ronda gen. J. Hallera i przywrócono dostawy[...]

Awaria ciepłownicza w okolicy ronda gen. J. Hallera

Dodano: 23/02/2022

W dniu.24.02.2022r. nastąpi usuwanie awarii magistrali ciepłowniczej w okolicy ronda gen. J. Hallera. W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]