Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-085-2022

Dodano: 06/04/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja[...]

Usunięto awarię ciepłowniczą w okolicy ronda gen. J. Hallera

Dodano: 24/02/2022

Informujemy, że 24 lutego ok. godz. 16:55 usunięto awarię sieci ciepłowniczej w okolicy ronda gen. J. Hallera i przywrócono dostawy[...]

Awaria ciepłownicza w okolicy ronda gen. J. Hallera

Dodano: 23/02/2022

W dniu.24.02.2022r. nastąpi usuwanie awarii magistrali ciepłowniczej w okolicy ronda gen. J. Hallera. W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Usunięto awarię ciepłowniczą w okolicy ulic Tuwima i Prusa

Dodano: 27/01/2022

Informujemy, że awaria ciepłownicza w okolicy ulic Tuwima i Prusa została usunięta o godz. 10:25 i przywrócono dostawy ciepła dla[...]

Awaria ciepłownicza w okolicy ul. Tuwima i Prusa

Dodano: 27/01/2022

W dniu 27.01.2022 r. doszło do awarii sieci/urządzenia ciepłowniczej/ego w okolicy ul. Tuwima i Prusa. Służby techniczne PEC niezwłocznie przystąpiły[...]

Usunięto awarię ciepłowniczą w okolicy ul. Zielonej

Dodano: 29/12/2021

Informujemy, że awaria ciepłownicza w okolicy ulicy Zielonej została usunięta o godz. 17:00 i przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców ulic:[...]

Awaria ciepłownicza

Dodano: 29/12/2021

W dniu 29.12.2021 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Zielonej. Służby techniczne PEC przystąpią do prac mających[...]

Awaria ciepłownicza usunięta

Dodano: 06/10/2021

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej w okolicy ulicy Mielczarskiego została usunięta i o godz. 23.00 przywrócono dostawy ciepła do obiektów[...]